Projektet

Visionen med detta forskningsprojekt är att skifta fokus från att designa teknik för “äldre” till att designa teknik för åldrande.

Dekorativ bild: en äldre dam som tar en selfie i öknen, bakom henne solnedgången

Hittills har design av teknik för personer över 65 år främst fokuserat på att utforma system specifikt för den äldre befolkningen, och att introducera och utbilda målgruppen inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Numera är det dock en myt att människor över 65 år finner digital teknik som något nytt och främmande. De flesta svenskar i åldersgruppen har använt teknik under stora delar av sitt arbetsliv, äger en smartphone, och navigerar genom digitala formulär, betalningar och vårdtjänster. Det är inte längre vi som designar för dem, utan vi som designar för våra framtida jag.

I Digitala Seniorer strävar vi efter att bidra till ett framtida digitalt samhälle som är hållbart, inkluderande, och fritt från stereotypa föreställningar om ”äldre”. För att uppnå detta mål studerar vi hur man kan designa digital teknik som anpassar sig till människors åldrande.

Klara Facebook

Som del av forskningsprojektet lanserar Digitala Seniorer nu Klara Facebook – ett tillägg för att ändra utseendet och upplevelsen på Facebook. För att ta fram tillägget har vi arbetat i nära samarbete med personer över 65 år, för att förstå vilka utmaningar de kan möta på grund av åldrande och ständigt uppdaterad digital teknik.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close