Forskningsteam

Bild av professor Alexandra Weilenmann

Alexandra Weilenmann är professor i tillämpad IT på Göteborgs universitet, grundare och chef för avdelningen för människa-datorinteraktion och projektledare för Digitala Seniorer. Weilenmann har studerat vardagsanvändningen av mobil IT sedan 1998. Hon har också samordnat VINNOVA-finansierade projekt om mobiltelefonanvändning i den äldre befolkningen, i samarbete med Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Hjälpmedelsinstitutet och IT- och telekomindustrin. Hon är tidigare expertmedlem i Aging Population Telecom Expert Group (2009-2011) och medlem i Svenska regeringens Användningsforum (2012-13).

logotyp av Göteborgs universitetet

Olof Torgersson har en doktorsexamen i datavetenskap och arbetar som docent i interaktionsdesign på Chalmers tekniska högskola. Han har mer än 20 års erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsprojekt om kunskapshantering, medicinska informationssystem, digitala verktyg för praxisgemenskaper, flerskiktsdesign för användargränssnitt, beslutsstödsystem och mobil databehandling. Han var projektledare i Sverige för DEVICE-projektet, som arbetade med utveckling av designutbildning för utsatta generationer, inklusive den äldre befolkningen.

Bild av universitetslektor Sandra Buratti

Sandra Buratti är licensierad psykolog och universitetslektor i kognitiv psykologi. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör bedömning, beslutsfattande och lärande genom ett livsperspektiv. Hon är medlem i forskargruppen Lifelab vid Institutionen för psykologi.

bild av postdoktorant Vasiliki Mylonopoulou

Vasiliki Mylonopoulou är Marie Skłodowska Curie-alumn. Hon arbetar som postdoktor vid avdelningen för människa-datorinteraktion på institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet. Hon har arbetat med att designa teknik för förändrade hälsobeteenden genom social påverkan/jämförelse. Hennes doktorsavhandling resulterade i ett designverktyg som kan användas för design av tekniker för hälsa och välbefinnande som inkluderar sociala aspekter. Hon brinner för att designa och utvärdera teknik för förbättrat stöd för människors olika behov.

bild av universitetslektor Mattias Rost

Mattias Rost är universitetslektor vid avdelningen för människa-datorinteraktion vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen från Stockholms universitet i människa-datorinteraktion, för forskning vid Mobile Life Center. Han var tidigare forskningsassistent vid University of Glasgow och digital strateg på IT-konsultföretaget Iteam. Han har en lång karriär inom näringsliv och akademi. Hans forskningsintressen berör mobil kommunikation, mobil interaktion, digitalt välbefinnande och hälsa, mindfulness, och processer för forskningsdesign och utveckling.

bild av forskningsingenjör Sebastian Andreasson

Sebastian Andreasson är forskningsingenjör vid avdelningen för människa-datorinteraktion på Göteborgs universitet. Han har lång branscherfarenhet från arbete med apputveckling och backend-system. Sebastian är också Hyper Island-alumn och grundare av en tech-startup som var del av STING Incubator i Stockholm.

bild av universitetslektor Alan Said

Alan Said är universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han har en doktorsexamen från Technische Universität Berlin. Alan har erfarenhet av positioner inom industri och akademi. Han har arbetat som lektor vid Högskolan i Skövde (2016-2019), maskininlärningsingenjör (2014-2016), och med tillämpning av maskininlärning i storskalig produktionsmiljö vid Recorded Future. Han var senior forskare i forskargruppen Multimedia Computing vid Delft University of Technology (2014), där han arbetade med rekommendationssystem och utvärdering. Han tilldelades MSCA Alain Bensoussan ERCIM Fellowship vid Centrum Wiskunde & Informatica (2013-2014) för arbete med utvärdering av rekommendations- och personaliseringssystem. Alans forskning spänner över områdena användarmodellering, personalisering, rekommendatorsystem, utvärdering och reproducerbarhet. Han har arbetat inom dessa områden i olika nationella och internationella projekt som forskare, ledare, chef, PI och förslagsförfattare.

bild av docent Beata Jungselius

Beata Jungselius har en doktorsexamen i tillämpad IT och är docent i informatik vid Högskolan Väst. Hennes forskningsintressen är sociala medier och social interaktion via teknologiska medier. Hon deltar i projektet genom att utföra användarstudier och genom att kommunicera projektresultaten på tillgängliga sätt till en icke-akademisk publik.


logotyp av Sveriges Forskningsinstitut

Peter Ljungstrand är studiodirektör och senior forskare vid RISE Interactive i Göteborg. Han har arbetat i 20 år i tvärvetenskapliga, internationella forskningsprojekt och har engagerat sig i användarcentrerad design med seniorer i ett antal tidigare projekt.

Gunnar Oledal är forskare och utvecklare på RISE, och har bland annat deltagit i flera projekt kring beteendeförändring.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close