Finansiärer och Etiken

Projektet Digitala Seniorer har fått etikgodkännande av Etikprövningsmyndigheten och finansiering från Familjen Kamprads Stiftelse.

The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity logo

Stiftelsen har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del. Läs mer om Familjen Kamprads Stiftelse…

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close