Finansiärer och Etiken

Projektet Digitala Seniorer har fått etikgodkännande av Etikprövningsmyndigheten (länk öppnas i en ny flik) och finansiering från Familjen Kamprads Stiftelse.

logotyp av Familjen Kamprads Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del. Läs mer om Familjen Kamprads Stiftelse (länk öppnas i en ny flik) …

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close