Partners

logotyp av Göteborgs universitetet

Faculty of IT är en av de åtta fakulteterna vid Göteborgs universitet och består av institutionen för tillämpad IT och institutionen för datavetenskap och teknik. IT-fakulteten har en tvärvetenskaplig och internationell miljö med högkvalitativ forskning och utbildning som sträcker sig mellan teknik och matematik till samhällsvetenskapliga studier av konsekvenserna av digitalisering. Fakulteten har också ett mycket nära samarbete med Chalmers tekniska universitet. Läs mer om IT-fakulteten. Läs mer om IT-fakulteten (länk öppnas i en ny flik) …

logotyp av Sveriges Forskningsinstitut


Sveriges Forskningsinstitut (RISE) ger vetenskaplig expertis för att säkerställa hållbar tillväxt, genom att bygga strukturer och processer för innovation som gör deras partners konkurrenskraftiga på den internationella scenen. RISE mobiliserar kunskapssamhället i strävan efter en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Vi är en innovationspartner för de transformativa entreprenörerna med produkter, tjänster, processer och teknologier som kan visa sig vara morgondagens lösningar. Läs mer om RISE (länk öppnas i en ny flik) …

logotyp av Senior net Göteborg
SeniorNet Göteborg

SeniorNet Göteborg är en ideell IT-förening med idén: Seniorer undervisar seniorer i digital kommunikation och internet. Läs mer om SeniorNet Göteborg (länk öppnas i en ny flik) …

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close