Media

ETC (29 maj 2021): Så ska äldre få lättare att hänga på sociala medier

ETC-tidningslogotyp

Alexandra Weilenmann, ledare för Digitala Seniorer projecten intervjuas av ETC. Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…

PRO (29 April 2021): Forskning ser över hur Facebook kan anpassas för äldre målgrupp

PRO-logotyp

Den Sveriges största mötesplats för pensionärer PRO som påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare skriver om det Digitala Seniorer projektet! Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…

Sveriges Radio (29 april 2021): Eftermiddag i P4 Göteborg

SR-logotyp

Alexandra Weilenmann pratar i Eftermiddag i P4 om det Digitala Seniorer projected! Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…Äldre Centrum (28 april 2021): Forskningen som förenklar Facebook

Äldre Centrum logotyp

Digitala Seniorer project i Äldre Centrum – aktuell forskning om äldre och åldeande. Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…


Forskning.se (27 april 2021): Programvara förenklar Facebook för äldre

forskning.se logotyp

Kan en programvara göra Facebook lättare att använda för den som är äldre och kanske har förlorat kognitiva och fysiska förmågor? Det hoppas forskare vid Göteborgs universitet. Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…

Göteborgs Universitet (27 april 2021): Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook

Facebook är ett viktigt inslag i många äldre människors vardag genom uppdateringar från vänner och kontakt med familj. Men åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor samtidigt som plattformen regelbundet ändrar utseende och funktioner begränsar nyttjandet. För att underlätta detta har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat ett tilläggsprogram till webbläsaren som möjliggör en anpassad användning i takt med åldrandet. Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…


Göteborgs-Posten: Forskar om seniorers teknikanvändning

Bild av den tryckta artikeln. Visar Alexandra Weilenmann

Alexandra Weilenmann, docent i tillämpad informationsteknologi, har beviljats drygt fyra miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för det treåriga forskningsprojektet “Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet”.

Projektet handlar om att vi har en växande grupp digitala seniorer – äldre personer som varit aktiva användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) under en längre tid. Trots att gruppen vana äldre IKT-användare ökar så har forskningen hittills fokuserat mest på att studera den grupp äldre som är nybörjare och ovana IKT-användare. Syftet med det här projektet är att stödja digitala seniorers möjligheter att fortsätta använda informationsoch kommunikationsteknik i takt med att de åldras och upplever åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor.

Projektet genomförs i samverkan med forskare från institutionerna för tillämpad IT, data & informationsteknik och psykologi vid Göteborgs universitet samt att RISE Interactive, SeniorNet och Myndigheten för delaktighet är involverade.

Alexandra Weilenmann forskar till vardags om användningen av mobila teknologier och sociala medier. Studierna innefattar allt från användningen av Instagram på museum, till jägares anvandning av GPS och kommunikationsradio.

Institutionen för tillämpad IT – nyheter (11 april 2018):
Fyra miljoner kronor till forskning om seniorers teknikanvändning.

Alexandra Weilenmann, docent i tillämpad informationsteknologi, har beviljats 4 200 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för det treåriga forskningsprojektet ”Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet”. Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close