Media och publikationer

Göteborgs-Posten: Forskar om seniorers teknikanvändning

Bild av den tryckta artikeln. Visar Alexandra Weilenmann

Alexandra Weilenmann, docent i tillämpad informationsteknologi, har beviljats drygt fyra miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för det treåriga forskningsprojektet “Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet”.

Projektet handlar om att vi har en växande grupp digitala seniorer – äldre personer som varit aktiva användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) under en längre tid. Trots att gruppen vana äldre IKT-användare ökar så har forskningen hittills fokuserat mest på att studera den grupp äldre som är nybörjare och ovana IKT-användare. Syftet med det här projektet är att stödja digitala seniorers möjligheter att fortsätta använda informationsoch kommunikationsteknik i takt med att de åldras och upplever åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor.

Projektet genomförs i samverkan med forskare från institutionerna för tillämpad IT, data & informationsteknik och psykologi vid Göteborgs universitet samt att RISE Interactive, SeniorNet och Myndigheten för delaktighet är involverade.

Alexandra Weilenmann forskar till vardags om användningen av mobila teknologier och sociala medier. Studierna innefattar allt från användningen av Instagram på museum, till jägares anvandning av GPS och kommunikationsradio.

Institutionen för tillämpad IT – nyheter (11 april 2018):
Fyra miljoner kronor till forskning om seniorers teknikanvändning.

Alexandra Weilenmann, docent i tillämpad informationsteknologi, har beviljats 4 200 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för det treåriga forskningsprojektet ”Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet”. Läs mer om artikeln (länk öppnas i en ny flik)…

Forskningspublikationer

2020 Searching for Empathy: A Swedish Study on Designing for Seniors.

Vasiliki Mylonopoulou, Alexandra Weilenmann, Olof Torgersson, and Beata Jungselius in the Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction. ACM Läs artikeln om öppen åtkomst (länken öppnas i en ny flik)

Artikelns presentation i NordiCHI-konferensen 2020

2019 Gracefully Adaptive User Interfaces for Digital Seniors

Torgersson Olof and Alexandra Weilenmannat International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close